Megamarket Kompani

Megamarket kompani doo

Megmarket kompani d.o.o. je poljoprivredno preduzeće koje se bavi uvozom, izvozom i veleprodajom poljoprivrednih proizvoda.

Adresa:

Gorice bb
76100 Brčko
Bosna i Hercegovina

Direktnim kontaktom sa kupcima i svakodnevnim radom na terenu, uposlenici naše kompanije nastoje da obezbjede i ponude svim potencijalnim i postojećim kupcima konkretne i detaljne informacije kao i stručne savjete vezano za proizvode i usluge koje nudimo.

kontaktirajte nas - megamarket kompani
×