Megamarket Kompani

Pravila korišćenja

Pravila korišćenja ovog sajta se primjenjuju na sve sadržaje kompanije Megamarket Kompani d.o.o. Prilikom korišćenja bilo kog dijela sajta Megamarket Kompani, korisnik ima pristup predmetima intelektualne svojine koji pripadaju kompaniji Megamarket Kompani.

Njihovim korišćenjem smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da u cijelosti prihvataju da je korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Megamarket Kompani sajt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje. Njihovo neovlašćeno korišćenje smatra se kršenjem autorskih prava i prava intelektualne svojine i podložno je tužbi. Korisnik nema pravo da koristi ili distribuira predmete intelektualne svojine dostupne putem sajta kompanije Megamarket Kompani, osim u lične i nekomercijalne svrhe. Dalja reprodukcija sadržaja nije dozvoljena, osim uz posebno odobrenje kompanije Megamarket Kompani.

Megamarket Kompani zadržava pravo da može, bez prethodne najave, u svakom trenutku ažurirati podatke na stranicama pripadajućeg web sajta.

Informacije koje su dostupne na sajtu kompanije Megamarket Kompani ne mogu se smatrati osnovom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, koliko god one bile tačne.

Kompanija Megamarket Kompani neće snositi odgovornost za neostvarenje bilo kakvih očekivanja u vezi sa tim. Megamarket Kompani će se potruditi da obezbjedi da cijelokupan sadržaj na sajtu bude precizan. Međutim, ne odgovara za bilo kakvu posrednu ili neposrednu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe nekih od informacija dostupnih na ovim stranicama.

Ukoliko smatrate da je Megamarket Kompani sajt na neki način povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe. Svaka posjeta Megamarket Kompani sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, da ih prihvatate i da se slažete sa njima u potpunosti

×