Megamarket Kompani

Skladištenje poljoprivrednih proizvoda

Megamarket Kompani tokom godine otkupljuje merkantilnu robu (žitarice i uljarice) bosanskohercegovačkog porijekla i skladišti je u silosima i podnim magacinima. U nastojanju da postigne maksimalnu tržišnu zastupljenost i maksimalnu pokrivenost tržišta, pored vlastitih skladišnih kapaciteta, kompanija koristi i usluge skladištenja ostalih silosa i skladišta u Bosni i Hercegovini. Preduzeće posjeduje i opremu i postrojenje za sušenje merkantilnih proizvoda kao i opremu za očitavanje i utvrđivanje njihovog kvaliteta. Pored navedenog, kompanija u podnim skladištima skladišti i proizvodni materijal za poljoprivredu: sredstva za zaštitu bilja, sjeme i mineralna đubriva. Nudimo mogućnost transporta i dostave svih roba koje skladištimo do mjesta sjedišta kupca, kao i mogućnost ličnog preuzimanja robe u našem skladištu.

Skladištenje merkantilnih proizvoda obuhvata proces dorade i stručne pripreme proizvoda

Poljoprivredno bilje (žitarice i uljarice) uzgajaju se u svrhu dobivanja određenog proizvoda. U žitaricama i uljaricama najvažniji dio proizvoda su zrno i sjemenke. Proces skladištenja poljoprivrednih proizvoda počinje žetvom. Nakon berbe pristupa se skladištenju, a prije uspješnog skladištenja proizvoda potrebno je završiti i stručno pripremiti proizvod za skladištenje. Najvažniji postupak u doradi i pripremi je sušenje proizvoda (žitarica i uljarica).
Žetva je proces u kojem se bere određeni usjev, pa je nakon žetve potrebno izvršiti proces čišćenja od nečistoća. Proces čišćenja proizvoda se mora obaviti prije sušenja jer nečistoće direktno utiču na rad sušare, a samim tim i na kvalitet sušenja. Sušenje je proces uklanjanja viška vlage iz proizvoda. Sušenje se vrši uz što manje promjena u kvalitetu proizvoda.

Megamarket kompani vrši:

DOBRODOŠLI - MEGAMARKET KOMPANI

Dodatne usluge koje nudimo

×