Megamarket Kompani

Soja

Soja je jedna od vodećih uljarica. Sojino zrno se koristi kao izvor jestivih ulja i proteina, za ljudsku ishranu, za ishranu stoke i za razne industrijske svrhe.

Soja se može sijati u maju, junu ili početkom jula, ali se uglavnom sije u isto vrijeme kada i kukuruz jer ima skoro iste temperaturne uslove za klijanje.

Žetva soje
Kombajn prije žetve soje treba podesiti tako da se žetva obavi sa što manjim gubicima. Sojina slama je nepovoljnija za vršidbu, a zrno je, za razliku od pšenice, zatvoreno u mahunu, pa je propusnost vršalice smanjena za 50%. Zbog toga se vršidba mora obavljati sa smanjenim brojem okretaja, zbog čega je propusnost kombajna manja. Optimalna žetvena vlažnost soje je između 14 i 16%.

Kategorija:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

×